Download e-book for iPad: Bujinkan Dojo Shinden Kihon Gata: De fundamentala by Rikard Sundelius

By Rikard Sundelius

Boken är en consultant över grunderna i Bujinkan Budo Taijutsu. Ett ramverk att hålla sig i. males det finns även mer att hämta, om du väljer det. Den här boken är inte tänkt att ersätta en instruktör, därför att det helt enkelt inte är möjligt. Utgångspunkten har varit att försöka beskriva det fundamentala som du behöver öva på när du tränar Bujinkan. Beskrivningar över vad du behöver jobba med, inte HUR. Din instruktör beskriver hur du ska göra vad, sedan är det upp until dig att göra.

Bokens rubriker och tekniker är jämförda mot det Japanska originalet. Syftet har varit att ligga så nära källan som möjligt. Ordningen från originalet skiljer sig något åt. Anledningen är att när originalet skrevs för länge sedan så användes inte dagens graderingssystem (Kukyu) inom Bujinkan. I syfte att få until ett pedagogiskt upplägg som kopplar until vad du förväntas kunna until respektive kyugrad har ordningen på teknikerna ändrats until eventually viss del. Originalets ordningsföljd på teknikerna i Ten Chi Jin Ryaku no Maki hittar du längst bak i boken som referens.

Show description

Read or Download Bujinkan Dojo Shinden Kihon Gata: De fundamentala övningsformerna i Bujinkan Dojo (Swedish Edition) PDF

Similar martial arts books

Da Zhimingde: Striking Deadly Blows To Vital Organs by Hei Long PDF

"Striking lethal blows," the literal translation of Da Zhimingde, typifies the mechanics of the program of self-defense, that is equipped round seven severe anatomical pursuits. the result of thoroughly completed assaults to those important sensory and life-support organs are brutal and devastating. grasp Hei lengthy information the anatomical destinations and the physiological services and vulnerabilities of those goals, in addition to the simplest moves and angles of strength for use on every one and their sensible software.

Read e-book online Combat Knife Throwing: A New Approach to Knife Throwing and PDF

Traditional knowledge between knife-fighting specialists has it that knife throwing is a pursuit most sensible left to circus performers, hillbilly topic park staff and hobbyists, and that it really is dead for wrestle. during this replace to his groundbreaking booklet, Ralph Thorn accommodates the very newest advancements in gear, conception, thoughts and coaching to teach why guns throwing is much more appropriate for genuine wrestle this day.

Get Sawah Kung Fu Gesamtausgabe: Eine umfassende Einführung in PDF

Dieser Sammelband beschäftigt sich mit Kung Fu Techniken im Sawah® Stil und ist ein offizielles Lehrbuch der Sawah® Qigong und Taijiquan Gesellschaft. Der Sawah® Kuen umfasst ein Gesundheits- und Übungssystem aus den Bereichen Qigong, Taijiquan und Kung Fu auf Grundlage traditioneller chinesischer Kampfkünste und Übeverfahren unter der Berücksichtigung der europäischen Bedürfnisse und Eigenheiten.

Download e-book for iPad: The Untaught Secret To Mastering Fighting: For Competition & by Gary Howell

Do you need to determine what the untaught key's, plus, examine a confirmed strategy for acquiring it quick? in case your solution is convinced, then, this data should be on your ownership! discover ‘The Untaught mystery to learning Self-Defense’ for your self from the foreign bestselling writer Gary Howell Jr.

Additional info for Bujinkan Dojo Shinden Kihon Gata: De fundamentala övningsformerna i Bujinkan Dojo (Swedish Edition)

Sample text

Download PDF sample

Bujinkan Dojo Shinden Kihon Gata: De fundamentala övningsformerna i Bujinkan Dojo (Swedish Edition) by Rikard Sundelius


by Richard
4.4

Rated 4.09 of 5 – based on 10 votes